Bạn có biết món ốc om chuối dân dã và truyền thống này không?

Bạn có biết món ốc om chuối dân dã và truyền thống này không?

Bất cứ ai cũng có tuổi thơ và chắc chắn rằng bất cứ ai cũng đã từng thưởng thức một cách ngon lành món ốc om chuối dân dã mà ngon miệng và đưa cơm này. Hầu như các bà,...
read more