Tiện lợi với cách đổi giấy phép lái xe qua mạng chưa đến 5 phút

Tiện lợi với cách đổi giấy phép lái xe qua mạng chưa đến 5 phút

Theo điều 46 thông tư mới nhất về việc sửa đổi lộ trình cấp đổi giấy phép lái xe từ mẫu cũ sang mẫu mới bằng nhựa PET thì bạn sẽ không cần phải chuyển đổi bằng lái xe ô...
read more
Hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe mẫu mới từ A đến Z

Hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe mẫu mới từ A đến Z

Theo quy định mới nhất về việc cấp đổi giấy phép lái xe mẫu mới thì việc chuyển đổi các loại bằng lái xe chất liệu giấy bìa cũ thông thường sang loại vật liệu nhựa PET mới sẽ không...
read more