Chi tiết cách cài đặt mạng Lan để chơi AOE, Half life…

Chi tiết cách cài đặt mạng Lan để chơi AOE, Half life…

Việc sử dụng các phần mềm online để kết nối mạng giữa các máy tính và chơi với nhau đã phổ biến từ lâu, và một trong những phần mềm kết nối thường thấy nhất đó là Garena Plus (Bạn...
read more