Cẩm nang nhà bếp

Bài văn khấn cúng ông công ông táo chuẩn nhất 23 tháng chap 2018

Ngoài việc chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ và chu đáo thì việc chuẩn bị một bài văn khấn cúng ông công ông táo cũng hết sức cần thiết. Bài văn khấn thể hiện tấm lòng thành một cách trực tiếp, vì đây là lời mà gia chủ muốn nói với ông Táo nhà mình, vậy nên mọi lời nói ra phải thật tinh tế và bày tỏ tấm lòng. Hãy tham khảo những bài văn khấn cúng ông công ông táo chuẩn nhất 2018 nhé!

Bài văn khấn cúng ông công ông táo chuẩn nhất 2018

Bài cúng ông Công ông Táo bằng tiếng Việt (theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin):

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: ……………

Ngụ tại:…………

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!

Những câu khấn vái phải thể hiện lòng thành tâm của gia chủ thì Táo Công mới nhận lời. Hãy khấn với lòng thành của mình nhé!

bài văn khấn cúng ông công ông táo chuẩn nhất 2018

Còn có một bài khấn cúng được lưu truyền trong dân gian, bài khấn này thì được nhiều trong dân gian áp dụng. Bài khấn có nội dung gần giống nhau nhưng dễ nhớ và ngắn gọn.

Nam mô A di đà Phật ( lặp lại 3 lần)

Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân!

Tín chủ con là :………….

Ngụ tại :…………………..

Nhằm ngày 23 tháng Chạp , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , xiêm hài áo mũ , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén Tâm Hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời :

Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Phỏng theo lệ cũ, Ngài là vị chủ, Ngũ Tự Gia Thần, soi xét lòng trần, Táo Quân chứng giám.

Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước. Ban lộc, ban phước, phù hộ
toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ( lặp 3 lần)!

Những bài khấn cúng đều có nội dung xin tha lỗi và xin ban ơn lộc xuống trên gia chủ. Chắc chắn là gia đình nào cũng có một tâm nguyện riêng cho gia đình mình. Bạn hãy chuẩn bị một bài văn khấn cúng ông công ông táo chuẩn nhất 2018 nhé!

Related Articles

Back to top button