Cùng tìm hiểu ý nghĩa tục lệ thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp 2018

Cùng tìm hiểu ý nghĩa tục lệ thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp 2018

Chúng ta vẫn thường biết rằng, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, ông Công ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời, chầu Ngọc Hoàng thượng đế để bẩm báo những việc lớn nhỏ xảy ra trong căn...
read more