FIFO là gì? Những điều cần chú ý trong quản lý FIFO hàng hóa

FIFO là gì? Những điều cần chú ý trong quản lý FIFO hàng hóa

FIFO – First in First out được hiểu là nhập trước xuất trước. Trong nghiệp vụ quản lý kho của Logistics nói riêng và quản lý hàng hóa nói chung thì FIFO có nghĩa là các hàng hóa linh kiện,...
read more