Chi tiết thủ tục sang tên đổi chủ xe máy từ A đến Z

Chi tiết thủ tục sang tên đổi chủ xe máy từ A đến Z

Theo quy định mới nhất từ bộ công an và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017 thì nhằm tháo gỡ những trường hợp xe máy được mua bán qua nhiều đời chủ, không có chứng từ chuyển nhượng...
read more