Khái niệm kaizen, 5s là gì?

Khái niệm kaizen, 5s là gì?

Nếu bạn đang làm việc trong các công ty Nhật Bản thì hẳn không hề thấy lạ lẫm với 2 khái niệm kaizen, 5S. Ngày nay thì hàng loạt các công ty khác bao gồm cả Việt Nam lẫn quốc...
read more