Cuộc sống

Thủ tục hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2022Chế độ bảo hiểm thai sản là một trong các chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tìm hiểu thủ tục hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2022 nhá.

Theo Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 thì vẫn chưa điều chỉnh về thủ tục hưởng chế độ thai sản nên vẫn áp dụng Luật BHXH 2014. Vì thế người lao động nữ nên nắm vững các quy trình hưởng chế độ thai sản mới nhất để bảo toàn quyền lợi cho bản thân. Emvaobep chia sẻ đầy đủ và chi tiết nhất các bước làm thủ tục hưởng chế độ thai sản mà nắm 2022.

1 Thủ tục hưởng chế độ thai sản là gì?

thu tuc huong che do thai san moi nhat nam 2022 202205190836344709 Em Vào BếpThủ tục hưởng chế độ thai sản là trình tự không thể thiếu mà người lao động nữ phải thực hiện sau khi sinh con

Thủ tục hưởng chế độ thai sản là trình tự không thể thiếu mà người lao động nữ phải thực hiện sau khi sinh con. Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật là điều cần thiết để có thể hưởng chế độ thai sản.

2 Điều kiện hưởng chế độ thai sản?

thu tuc huong che do thai san moi nhat nam 2022 202205190837115731 Em Vào BếpĐiều 31 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 quy định có 6 đối tượng bắt buộc được hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, có 6 đối tượng lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Trong đó:

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

3 Thủ tục hưởng chế độ thai sản

Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Căn cứ vào khoản 1 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm:

thu tuc huong che do thai san moi nhat nam 2022 202205190837290025 Em Vào BếpChuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con
 • Trong trường hợp con chết thì phải có bản sao giấy chứng tử của con, trong trường hợp sinh con mà mẹ chết phải có bản sao giấy chứng tử của mẹ.
 • Giấy xác nhận của cơ quan khám chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng của người mẹ khi sinh mà không hoàn toàn có đủ sức khỏe để sinh con.
 • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật BHXH năm 2014.

Bước 2 Nộp hồ sơ

Người lao động nữ đã thôi việc trước khi sinh con thì nộp trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất, trong thời hạn 45 ngày tính từ ngày trở lại làm việc thì người lao động phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động.

thu tuc huong che do thai san moi nhat nam 2022 202205190837449116 Em Vào BếpĐối với người lao động nữ đã thôi việc trước khi sinh con thì nộp trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3 Giải quyết hồ sơ

Cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi nhận hồ sơ sẽ giải quyết và chi trả chế độ

Khi cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi nhận hồ sơ sẽ giải quyết và chi trả chế độ theo quy định của pháp luật trong thời hạn:

 • Trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người lao động nữ còn thời hạn hợp đồng lao động
 • Trong 5 ngày làm việc đối người lao động nữ thôi việc trước thời điểm sinh con, cơ quan bảo hiểm sẽ giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
 • Đối với việc hồ sơ bị sai thông tin hoặc vì một lý do nào đó cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3 Một số thắc mắc về thủ tục hưởng chế độ thai sản

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con?

Căn cứ vào Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 Luật BHXH năm 2014, thời gian hưởng chế độ khi sinh con được quy định như sau:

thu tuc huong che do thai san moi nhat nam 2022 202205190838004278 Em Vào BếpLao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Đồng thời, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Lưu ý:
– Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con.
– Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết và thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng.
– Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.
– Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi vẫn được nghỉ việc hưởng chế độ cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH và đủ điều kiện hưởng thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Đối với người lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Mức hưởng chế độ thai sản mới nhất hiện nay?

Theo Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì và được trợ cấp một lần cho mỗi con.

Mức hưởng trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Trong trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Trước ngày 01/07/2020 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng và từ sau ngày 01/07/2020, mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng, như vậy mức trợ cấp một lần cho mỗi con tăng thêm 220.000 đồng

Ví dụ: Chị Bê đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2020 thì mức trợ cấp một lần cho mỗi con là: 1.490.000 đồng x 2 = 2.980.000 đồng.

Nếu chị bê sinh con từ sau ngày 01/07/2020, thì mức trợ cấp một lần cho mỗi con là: 1.600.000 đồng x 2 = 3.200.000 đồng.

Người lao động hưởng chế độ thai sản được quy định rõ ràng trong Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

 • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
 • Nếu người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính tiền hỗ trợ dưỡng sức sau sinh?

thu tuc huong che do thai san moi nhat nam 2022 202205190838417494 Em Vào BếpMức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Trường hợp sinh con trước ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thì số tiền dưỡng sức sau sinh một ngày bằng 1.490.000 đồng x30% = 447.000 đồng.

Trường hợp sinh con sau ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng thì số tiền dưỡng sức sau sinh một ngày bằng 1.600.000 đồng x30% = 480.000 đồng.

4 Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho chồng

thu tuc huong che do thai san moi nhat nam 2022 202205190838593192 Em Vào BếpThủ tục hưởng chế độ thai sản cho chồng đang đóng BHXH có vợ sinh

Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản

 • Giấy khai sinh có họ tên cha hoặc giấy chứng sinh, sổ hộ khẩu.
 • Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con. Hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hay giấy ra viện của mẹ nếu con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.
 • Giấy xác nhận của cơ sở y tế trong trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật (nếu có).

Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho chồng: Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh

Bước 2 Nộp hồ sơ

thu tuc huong che do thai san moi nhat nam 2022 202205190839436100 Em Vào BếpTrong 45 ngày từ ngày quay lại làm việc, người chồng cần nộp hồ sơ lên cho người đang sử dụng lao động

Trong 45 ngày từ ngày quay lại làm việc, người chồng cần nộp hồ sơ lên cho người đang sử dụng lao động (công ty, doanh nghiệp…).

Người sử dụng lao động (công ty, doanh nghiệp ) tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ người lao động nam và đã xét duyệt thì trong 10 ngày có trách nhiệm lập hồ sơ gửi đến cơ quan BHXH.

Nếu quá thời gian 55 ngày từ ngày người chồng quay lại làm việc thì hồ sơ xét duyệt sẽ không được giải quyết.

Bước 3 Giải quyết hồ sơ

thu tuc huong che do thai san moi nhat nam 2022 202205190839572252 Em Vào BếpCơ quan bảo hiểm bắt đầu tiến hành giải quyết hồ sơ

Cơ quan bảo hiểm bắt đầu tiến hành giải quyết hồ sơ: Khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ phía người sử dụng lao động, cơ quan BHXH sẽ tiến hành giải quyết cũng như chi trả chế độ thai sản cho chồng với thời hạn:

 • Trường hợp người lao động hoặc thân nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: tối đa 3 ngày làm việc, được tính từ lúc nhận đủ hồ sơ xét duyệt.
 • Trường hợp người sử dụng lao động gửi hồ sơ: tối đa 6 ngày làm việc, được tính từ lúc nhận đủ hồ sơ xét duyệt.

Bài viết tham khảo: Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con

Bên trên là những thông tin liên quan đến quyền lợi và thủ tục hưởng chế độ thai sản mà các chị em nên nắm. Mong qua bài viết trên các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thú vị

Có thể bạn quan tâm:

Mua khẩu trang tại Emvaobep phòng chống dịch bệnh:

Emvaobep

Related Articles

Back to top button