Ẩm thực

Đất phi nông nghiệp là gì, tìm hiểu về đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp hiện nay được nhắc đến khá nhiều, nguyên nhân là do có những người chưa nắm được những quy định pháp lý về loại đất này và còn bối rối khi xử lý các thủ tục liên quan đến nó. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những quy định về đất phi nông nghiệp qua bài viết dưới đây với Topcachlam.

Đất phi nông nghiệp là gì

image dat phi nong nghiep la gi tim hieu ve dat phi nong nghiep 165432227619440 Em Vào Bếp

Đất phi nông nghiệp là gì

“Đất phi nông nghiệp là loại đất không sử dụng với mục đích làm nông nghiệp như đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối;

Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh”.

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Những loại đất phi nông nghiệp

Theo quy định ở Khoản 2 điều 10 luật Đất đai 2013 quy định, nhóm đất phi nông nghiệp gồm những loại đất chính sau:

 • Đất ở vùng địch tạm ở nông thôn và đất ở tại đô thị
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp
 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh
 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp vùng đất xây dựng khu công nghiệp, đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
 • Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông, thủy lợi, đất xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng, đất có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ.
 • Đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng
 • Đất có công trình là đình, đền, miếu, từ đường, nhà thờ họ
 • Đất làm nghĩa trang nghĩa địa
 • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng

image dat phi nong nghiep la gi tim hieu ve dat phi nong nghiep 165432227771044 Em Vào Bếp

Tìm hiểu về đất phi nông nghiệp

Cách trình giao đất và cho thuê đất phi nông nghiệp

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong trường hợp:

 • Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp
 • Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của nhà nước
 • Cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp để xây dựng chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh Đức, thánh đường, niệm Phật đường hoặc trụ sở của tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được nhà nước cho phép hoạt động

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong trường hợp:

 • Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở
 • Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê
 • Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng

image dat phi nong nghiep la gi tim hieu ve dat phi nong nghiep 165432227873502 Em Vào Bếp

Cho thuê đất phi nông nghiệp

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuế đất hằng năm hoặc một lần cho cả thời gian thuê trong trường hợp:

 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất liệu xây dựng, làm đồ gốm, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh
 • Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, sinh nhật có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở cho thuê
 • Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp
 • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuế đất hằng năm với trường hợp:

Đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, là muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Topcachlam

Related Articles

Back to top button